Kavvali müziğinin hiç tartışmasız en büyük ismi Nusret Fatih Ali Han. 1997 de vefat eden bu mübareğe "Tanrının sesi" denilmekteydi. Videolarını izlemek ayrı bir keyiftir. Batı müzik dünyası ile de bir çok ortak çalışma yapıp, batılı unsurları da müziğine katarak kavvali müziğini batılılara da sevdirmiştir..

NusratFatehAliKhan-Ecstacy.mp3