"Çölün mavi giysili insanları Tuaregler... Bugün, birçok Tuareg, bir zamanlar Batı Afrika'nın büyük ticaret merkezleri sayılan Sahra'yı çevreleyen şehirlerde yerleşik topluluklar halinde yaşıyor. Sayıları tam olarak bilinmese de, 300 bin ile 1 milyon arasında oldukları tahmin ediliyor. 20. Yüzyıl'ın ortalarına kadar Sahra Çölü'ndeki ticarette, Tuaregler'in deve kervanları önemli rol oynuyorlardı. Kuzeye taşınan mallar, trenle kıyıya ulaştırılıyor, buradan da gemiyle Avrupa'ya ve diğer kıtalara gönderiliyordu. Bu ticarette Tuaregler'in önemli bir görevi vardı : Çölü aşmak." diye yazmış Coşkun Aral.

Tinariwen-ClerAchel.mp3

EtranFinatawa-ADunya.mp3