Hadi gel, doğduğun gibi gel
Hadi gel, doğduğun gibi gel
Her şeyden, her şeyden, her şeyden
Arınıp gel

BulutsuzlukÖzlemi-DoğduğunGibi.mp3