Mevlana, Şems-i Tebrizi'den ayrıldığı zaman inanılmaz acılar çeker ve ondan haber getirenlere hediyeler verir. Bir gün sarhoşun biri "Şems-i Tebrizi'yi Bağdat'ta gördüm" der. Mevlana sırtındaki kaftanı çıkarır ve ona hediye eder. Yanındakiler gelirler: "Aman efendim, ne yaptınız? O, sarhoşun tekidir. Onun Şems-i Tebrizi'yi görmesi imkansız. Bütün gün ayyaş ayyaş dolaşır. Yalan söylüyor." Mevlana tebessüm ederek "Biliyorum" der. "Onun, bırakın Şems'i görmeyi, Bağdat'a da gidemeyeceğini biliyorum."

"Ben o kaftanı onun yalanına verdim.
Eğer gerçek olsaydı, canımı verirdim."

İlkayAkkaya-DüşürdünAşkınNarına.mp3
SümeyraÇakır-DüşürdünAşkınNarına.mp3