Kuğu güzel hayvan. Beni çok etkiler. Ne biliim kuğu denince bütün güzellikleri toplarım onda.. Bir kere dişidir. (Kuğunun erkeği yok mudur ya? :)). Güzeldir, güzel olduğunun farkındadır. Ama onun özelliği asilliğidir, salınmasıdır, kendine güvenidir, ciddiyetidir. Kasıntı değildir ama.. Güzelliği değildir zaten onu kuğu yapan.. Endamıdır. Hatta Kıraç'ın endamın yeter şarkısı bir kuğu şarkısıdır. Beyazdır, saftır.. Suyla uyumu mükemmeldir. Yüzüklerin efendisinde Arwen'dir, efsanelerde küllerinden doğandır. Çaykovski'ye ilham verendir. Kutatgu Bilig'de dört mısra'dır..

Yaklaşık koptı, kögsin köterdi yana,
Kuğu kırdışı boldı, dünye, sana
- Güneş çıktı, göğsünü, (göğe) yükseltti yine,
Kuğunun benzi gibi, beyaz oldu tüm dünya! -

Kuyu başka kirse kuğu kırtışı,
Kuğu teg örüng kılgu könglin kişi!
- Kimin başına girse, kuğunun beyaz dışı,
Kuğu gibi gönlünü, beyaz etsin o kişi! -

Gönüldür, maneviyattır.. Altay dağlarının kuzey eteklerinde yaşayan halkın adıdır. (Lebedinliler - Kuğu kişiler) Yani Altay göktürkleridir, kırgızlardır, Türklerdir yani. Sizlersiniz, bizleriz.