Ajlan ile konuşmaktaydı yolda giderken.. Kim bir arabayla konuşurdu ki? Herkes :). Kim peki bir arabaya isim takardı? Onu canlı yerine koyan..

Bazı cansızlara canlı gibi davranmakta, bazı canlılara ise cansız gibi davranmaktaydık.