Hala daha maneviyatımızda bize isim takmak için görevli Dede Korkut’lar var mıdır sizce? Ve neyi beklemekteler, nasıl bir kahramanlık bize bir isim getirecek acaba? Nasıl bir boğayı öldürmek bizi “Boğaç Han” yapacak?

Ya da.. İsminin başına "Abdurrahman" adını da ekleme ilhamı gelen ve,

“Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim
Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım
Kolaysa affı esirgeme”

diyen Abdurrahman Cahit Zarifoğlu bize nasıl bir örneklik yapacak?