Bir hayvandaki canlılığı, renkliliği düşününce.. Cansız şeyler çok dikkat çekmemekte göreceli olarak.

İnsan da bazen hayvandan da aşağı olur ya.. Böyle bir bağlantı kurulmalı mı acaba? Yani cansız şeyler hayvandan da aşağı.

Hayvan. Yaşamak için savaşan varlık.
İnsan.. Belki de, yaşatmak için savaşan varlık. Canlı ise o insan tabii.

"Ey dipdiri meyyit" diyerek başlamış Mehmet Akif bir şiirine..

"Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!"

diyerek devam etmekte..

"Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!
Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!"

diyen Necip Fazıl'da yine bizi ayağa kaldırmaya çalışmakta.. Ne biçim edebiyat anlayışı bunlar kardeşim.. Şuraya kıvrılmışım daha 35 yılcık oldu, bi rahat bırakmıyorlar.. Kalk da kalk.. Gidin kardeşim ya :).