Firmalar zaman içerisinde kaybolup gitmemek için, iki yol takip ederler.. "Benzeşme" ve "Farklılaşma".. Bunlardan birincisi, benzeşme, yani benchmarking, müşterilerinin en sevdiği firmayı bulman ve onun iş yapış tarzına bakıp o tarzı senin de uygulamaya başlamandır. Kalite güvence sistemleri, bu düşüncenin en genel düzeyde somut uygulamasıdır. Ama çok genel uygulamalar vasat sonuçlar doğuracağından, daha iyisi, daha da iyisi derken, sektördeki en iyi firmayı bulup ona benzeyebilmek olacaktır nihai hedef.

İnsanlık tarihinde de, ahlak ve yaşayış kuralları bir anlamda kalite güvence sistemlerine karşılık gelmektedir.. Devamında, insan gerçeğinin en tepe noktasına ulaşmak için kendilerine örneklik edebilecek mükemmel insan arayışı ise uzmanlık yapmak isteyenlerin uğraşısı olacaktır.