Farklılaşma yolunu seçtiğini söyleyen biri acaba farklılaşmakta mıdır gerçekten.. Yani, "sürü"den ayrılıp farklı olmayı seçen birisi, mesela hippy olmayı seçen birisi, acaba kültürel olarak çerçevesi çizilmiş hippy benzeşmesi içine mi girmektedir bilmeden..

Yani, farklılaştım demekle, benzeşmekte midir insan acaba? Bundan kaçış mümkün müdür?