Farklı toplumların hayata bakış açıları da farklı olmakta.. Amerikalılar örneğin, çok rahat, hayata geniş açıdan bakan, düşünce ufku geniş insanlar. Diğer milletlerin de farklı özellikleri incelenebilir. Peki bu incelemenin sonunda, bu insanların yaşadıkları yerlerle bir bağlantı kurulabilir mi? Acaba, amerikalılar, şehir dışında müstakil evlerinde, genişlik açıklık içinde yaşadıkları için hayatları, fikirleri de geniş açık olabilir mi? Mesela bizler, apartmanların arasında, gökyüzünü bile göremeden, iki ağaç göremeden, asfalt sokaklarda pişerek dolaşırken, bir yandan da özgür, geniş bakış açımızı da pişirmiş kavurmuş halde miyiz? Her birimiz neden, sıkıntılı, daralmış, önyargılı, sevgisiz insanlarız?
Bunda mimarinin hiç suçu var mı?