Yahya Kemal demiş ki;

Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden,
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden!

Konuşmak.. Kelimeler.. Kelimelerin bir anlam taşıması.. Bana hep garip gelmiştir.. Musiki de farklı mı ki? Kelimeler yerine notalar, gramer yerine usuller.. Nihayetinde konuşmak da müzik de ağızdan çıkan bir ses, gürültü, frekans, desibel, .. değil mi? Her kültürün içerdiği duygular ve düşünceler de bu seslere bir anlam yüklemekte..

"Türk Musikisi" sitesi musikimize aşina olmak için iyi bir yer. (Herhalde :)) (Ben de çok anlamam ki :))