Tarih öncesi, sürü halinde yaşayan insanların liderlerine bakışı, onların kutsal varlıklar oldukları doğrultusunda imiş. Bu liderin diğer insanlardan bir farklılığı ise, "mobilya" olmuş ve mobilya, tarihte işlevsel olarak değil de bir statü göstergesi olarak kullanılmaya başlanmış. Hatta bu kutsal kişinin mobilyası, ölümünden sonra da bu kişi ile birlikte gömülmüş o zamanlar.

Kutsal sembollerle süslenmiş bu mobilyalar, özelde tahtlar, mısır uygarlığı, yunan uygarlığı, roma uygarlığı ile de, bu güç ve statü etkisini sürdürmüş, hatta yakın yüzyıllara kadar da halkla hemen hemen hiç buluşamamıştır. Fakat endüstrileşme, mobilyanın halk için de bir statü ve zenginlik göstergesine dönüşmesini sağlamıştır.

Günümüzde işlevselliğini de dikkate aldığımız açık olsa da, yine de mobilya tercihimizin statü belirleyici olduğunu düşünmeden geçmek zor.. Ne diyelim, statüsüz bir toplum için armut koltuk kullanımının artmasını diliyoruz :).