...
Çok saatler geçince hicranda,
Düşülür bir hayale, zevk alınır;
Belki hala o besteler çalınır,
Gemiler geçmeyen bir ummanda.

"Bu şiirin son iki mısrasını gözlerim yaşarmadan okuyamadım yıllardır" diyor Fırat Kızıltuğ Dildeste adlı kitabında. Şiir, Yahya Kemal'in Itri için yazdığı bir şiir.. Okunmalı gerçekten. Neyse, sözü, önceki üç yazının kaynağı olan kitaba bırakıyorum tekrar;

"Sonra bir teselli yolu buldum. Hiçbir şeyin kaybolmadığına inanmaya gayret ettim. Itri'den sonra gelen nesillerde de büyük bestekarlar yetişti. Muhakkak o dehamızın zerreleri nesillere intikal etti. Yoksa bugün nasıl hatırda tutabiliriz? Nümune kabul edebiliriz, yeni sesler vücuda getirebiliriz?

Dünya durdukça bu ses abideleri nümune olacaktır. Nesillerin içinden, Itri'ler de gelecektir. Gönlümüzden bile aksini geçiremeyiz. Gönlümüze bir hal olur...

Nevakar, kainatın bir naziresidir bizce. Bazıları bunu anlamayabilir. Tabii ki anlayamayacaklar. İdrakleri müsait değil."